تیناز

تیناز جان تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 8 روز سن دارد