تیناز

تیناز جان تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 23 روز سن دارد