تیناز

تیناز جان تا این لحظه 3 سال و 10 ماه و 16 روز سن دارد