تیناز

تیناز جان تا این لحظه 4 سال و 12 روز سن دارد