تیناز

تیناز جان تا این لحظه 3 سال و 3 ماه و 21 روز سن دارد