تیناز

تیناز جان تا این لحظه 3 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد