تیناز

تیناز جان تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 18 روز سن دارد