تیناز

تیناز جان تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 25 روز سن دارد