تیناز

تیناز جان تا این لحظه 4 سال و 4 ماه و 22 روز سن دارد